บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th
  • ไฮเบย์แอลอีดี
  • ไฮเบย์แอลอีดี
  • ไฮเบย์แอลอีดี
  • ไฮเบย์แอลอีดี

ไฮเบย์แอลอีดี

ไฮเบย์แอลอีดี

SACRED LIGHT CO., LTD.

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด (SL) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ประกอบไปด้วยการนำเข้า ผลิตและจัดจำหน่ายหลอดไฟประหยัดพลังงานไฮเบย์แอลอีดีและไฟแอลอีดีสำหรับ ภาคอุตสาหกรรม (Industrial LED Lighting) และ ให้บริการออกแบบ และติดตั้ง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) ในขนาดกำลังผลิต 10-250 กิโลวัตต์

เซเครทไลท์ฯ (SL) ยึดมั่นในหลักการแห่งคุณภาพสินค้าเป็นอันดับแรก ซึ่งมิได้ ครอบคลุมแต่ เฉพาะคุณภาพของสินค้าเท่านั้น แต่รวมถึงคุณภาพของการให้บริการหลัง การขายด้วย นอกจากนี้ เรายังเชื่อมั่นในหลักการการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่าง รวดเร็วฉับไวตั้งแต่ขั้นตอนการ นำเสนอราคา การออกแบบ การติดตั้งรวมถึงงานบริการหลัง การขาย ทำให้ลูกค้าและผู้ใช้งานสามารถ ปิดโครงการได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์

 

โคมไฟ LED

โคมไฟ LED แต่ละชนิดเหมาะสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน ความสว่างที่ต้องการ อย่างไรก็ตามประโยชน์ของโคม LED โดยทั่วไปคือ

1. การประหยัดพลังงานได้ ถึง 50%-85% ขึ้นอยู่กับชนิดของหลอดไฟหรือโคมไฟที่ถูกแทนที่

2. ประหยัดอ้อมโดยการลดภาระในวงจร: ช่วยให้สามารถเดินสายไฟ, ท่อ, และเบรคเกอร์ได้เล็กลง

3. อายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้นทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย ๆ ประหยัดค่าบำรุงรักษา ไม่เสียเวลาทำงาน

4. ลดความร้อนออกซึ่งช่วยเพิ่มความสบายและลดภาระการปรับอากาศ

5. เปิด-ปิด ได้ทันที ไม่ต้องรอเวลาเหมือนหลอดไฟ HID แบบเดิม

นอกเหนือจากประโยนช์ของโคมไฟแอลอีดีโดยรวมที่กล่าวไว้ข้างต้น การเลือกใช้โคมไฟแอลอีดีให้เหมาะสมกับการลักษณะการใช้งานก็มีความจำเป็นเป็นอย่างมาก เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดทั้งด้านการประหยัดพลังงานและความสว่างต่ออาชีวอนามัยในการทำงาน

ไฮเบย์แอลอีดี

ไฮเบย์แอลอีดี เหมาะสมกับการใช้ทดแทนโคมไฟเมทัลฮาไลด์ (MH) หรือ โคม HID แบบเดิมที่นิยมติดตั้งตามที่สูง ในโรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้า และ ศูนย์กีฬา สนามกีฬาต่าง ๆ โดยโคมไฟเมทัลฮาไลด์ หรือ โคม HID  แบบเดิมนั้นมักจะมีวัตต์ค่อนข้างสูงกินไฟมาก ตั้งแต่ 250W - 1000W ขาดบ่อย ต้องรอหลายนาทีกว่าไฟจะติดหลังจากเปิด โคมไฟการเปลี่ยนมาใช้โคมไฮเบย์จะช่วยลดข้อจำกัด เหล่านี้ในขณะที่ให้แสงสว่างเท่ากัน

ข้อดีของการใช้ ไฮเบย์แอลอีดี

1. เมื่อติดตั้งใหม่โคมไฟไฮเบย์แอลอีดีจะทำให้ประหยัดพลังงานได้อย่างน้อย 50%-80%

2. โคมไฟไฮเบย์แอลอีดีมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าและต้องเปลี่ยนบ่อย ๆ : หลอด MH แบบปกติซึ่งอาจต้องเปลี่ยนใหม่หลังจากเปลี่ยนหลอดไฟเป็นเวลา 10,000 ชั่วโมง ในขณะที่โคมไฟไฮเบย์แอลอีดี LED มีอายุการใช้งานถึง  50,000 ชั่วโมง

3. จากความจริงที่ว่าโคมไฟไฮเบย์แอลอีดีไม่ได้รับผลกระทบจากการเปิด-ปิด (re-striking switching time)  จึงสามารถใช้โคมไฟไฮเบย์แอลอีดีร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับการความเคลื่อนไหวอื่น ๆ ได้ เพื่อการประหยัดที่มากกว่า (motion sensor)

การเปรียบเทียบขนาดวัตต์ โคมไฟไฮเบย์แอลอีดี Vs โคม HID แบบเดิม

โคม HID โคม LED Highbay
400W

100W-150W

(ขึ้นกับความสว่างพื้นที่หน้างานที่ต้องการ)

1000W 300W

ลูเมนความสว่าง (Lumen per Watt) ของโคมไฟไฮเบย์แอลอีดี 

ปัจจุบัน ความสว่างของโคมไฟไฮเบย์แอลอีดีเฉลี่ยอยู่ที่ 130-170 lumen/Watt หากพิจารณาแล้วอาจพบว่าโคมไฟไฮเบย์แอลอีดีอาจมีลูเมนต่ำกว่าโคม HID  อย่างไรก็มีปัจจัยสำคัญที่ต้องได้รับการพิจารณาดังต่อไปนี้

1. Lumen Maintenance : โคม HID  จะเสื่อมสภาพได้อย่างรวดเร็วโดยความสว่างอาจลดลงเหลือ 70% ภายในเวลาเพียง 5,000 ชั่วโมงขณะที่โคมไฟไฮเบย์แอลอีดีมีอายุการใช้งานเกิน 80% เป็นเวลา 50,000 ชั่วโมงหรือมากกว่า

2. Fixture Efficacy : แสงของโคมไฟไฮเบย์แอลอีดีมีลักษณะเป็น แสงพุ่งตรงไปยังพื้นที่ ๆ ต้องการส่องสว่าง (directional light) มีซึ่งหมายความว่าลูเมนความสว่างจะหายไปจากการกระจายออกที่ไม่โดนพื้นที่ ๆ ต้องการส่องสว่าง น้อยมาก ในทางกลับกันโคม HID  จะแผ่กระจายไปทั่วทุกทิศทางและส่วนมากแสงจะส่องไปไม่ถึงระนาบทำงาน

ดังนั้นเมื่อคำนึงถึง2 ปัจจัยข้างต้นอันได้แก่ ประสิทธิภาพในการคงความสว่างของโคมไฟไฮเบย์แอลอีดีและลักษณะแสงที่สามารถพุ่งตรงไปยังจุดใช้งาน ค่า ลูเมนความสว่างที่แท้จริงของโคมไฟไฮเบย์แอลอีดีจึงออกมาไม่แตกต่างจากโคม HID แบบเดิม 

OUR SERVICES

เพื่อตอบสนอความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร เซเครทไลท์ฯ (SL) เรายังมีบริการออกแบบและติดตั้งโคมไฟแอลอีดีโดยทีมงานมืออาชีพให้กับลูกค้าอีกด้วย โดย SL จะทำงานร่วมไปกับลูกค้าตามขั้นตอนดั้งนี้ 

Site Survey ตรวจสอบพื้นที่หน้างาน รับทราบโจทย์ของลูกค้าว่าปัจจุบันค่าความสว่างของแสงเป็นอย่างไร ต้องการปรับปรุงอย่างไร ให้เป็นไปตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 

Simulation Design ออกแบบเลือกโคมไฟแอลอีดีที่เหมาะสม โดยยึดหลักการประหยัดพลังงานมากที่สุด ทำอย่างไรให้ได้ความสว่างที่ต้องการในพลังงานที่ต่ำ ด้วยการเลือกใช้มุมองศา เลนส์ ที่แตกต่างกัน 

Project Planning เมื่อลูกค้าเห็นด้วยกับโคมและแสงที่ได้จากการออกแบบแล้ว ทีมงานและวิศวกรฝ่ายติดตั้ง SL จะเข้าไปทำการสำรวจพื้นที่โดยละเอียดอีกครั้งนึง เพื่อวางแผนการทำงานให้กระทบกับการผลิตหรือการทำงานของลูกค้าน้อยที่สุด 

Turnkey Installation ทีมงานฝ่ายติดตั้งของ SL เข้าทำการติดตั้ง โดยมี เจ้าหน้าที่ จ.ป ระดับหัวหน้างานคอยควบคุม ทีมงานติดตั้งของ SL ทุกคนจะผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

Evaluation & Measurement หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ทีมงาน SL จะเข้าไปวัดค่าความสว่างที่แท้จริงเพื่อเทียบกับค่าความสว่างที่ได้จากการออกแบบ โดยทั่วไปค่าความสว่างหลังติดตั้งจริงจะได้มากกว่าค่าการออกแบบอยู่บ้างเพราะฝ่ายออกแบบของ SL เราได้ทำการประเมินปัจจัยแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อค่าแสงไว้ล่วงหน้าแล้ว 

PROJECT REFERENCES

งานติดตั้งหลอดไฟ LED Floodlight High Mast ขนาด 300W

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด ให้เป็นผู้ปรับปรุงระบบแสงสว่าง โดยรอบพื้นที่เก็บตู้คอนเทนเอนร์

หลอดไฟ LED T8

หลอดไฟ LED T8 ในส่วนไลน์การผลิต จำนวนกว่า 800 หลอด

บจก. SSL แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) ผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ดัง อาทิเช่น Durex, Nurofen, Strepsils, Mucinex, Dettol, Lysol, Finish และ Vanish เป็นต้น

หลอดไฟ LED T8

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท คิริว (ประเทศไทย)

ขอบคุณที่ให้เราเป็นผู้ติดตั้งหลอดไฟ LED T8 ออฟฟิศสำนักงาน หลังได้พบสัดส่วนการประหยัดพลังงานจากการเปลี่ยนโคมไฟเป็นโคม LED

ส่วนหนึ่งของบริษัทชั้นนำที่เลือกใช้เซเครทไลท์

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด

สถานที่ตั้ง: 7/250 หมู่ที่ 14 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 02-348-0524 | แฟกซ์: 02-348-0525 | มือถือ: 081-409-0439 | อีเมล: info@sacredlight.co.th, laksana@sacredlight.co.th

PRODUCTS
โคมไฟกันระเบิด (LED Explosion Proof) SL BYS Series, ไฮเบย์แอลอีดี

LED Explosion Proof มาตรฐาน ATEX สามารถใช้แทนที่โคมไฟกันระเบิดแบบหลอดฟลูออเรสเซนต์เดิม มีความแข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อน ทนความร้อน และไม่เป็นสนิม

สอบถาม
โคมไฟกันระเบิด LED รุ่น SL-BC5401 Series, ไฮเบย์แอลอีดี

เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีการกัดกร่อนสูง อุปกรณ์ติดตั้งทำจากอลูมิเนียมป้องกันการกัดกร่อนสูง นำไปใช้ได้อย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนสูง

สอบถาม
โคมไฟกันระเบิด (LED Explosion Proof) SL BPY Series, ไฮเบย์แอลอีดี

มีขนาด 1*T8 / 2*T8 ให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามการใช้งาน หลอดไฟ LED Brand SL LED รับประกันนาน 3 ปี สามารถระบุวัตต์และค่าความสว่างได้ตามการใช้งาน

สอบถาม
โคมไฟกันระเบิด (LED Explosion Proof) LN-02P Series, ไฮเบย์แอลอีดี

ค่าแสงเลือกได้ตามการใช้งาน 3000K-6500K ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งง่าย มีตัวเลือกในการติดตั้ง Ceiling mount และ Wall Mount

สอบถาม
โคมไฟถนนกันระเบิด LED รุ่น SL CES-L Series, ไฮเบย์แอลอีดี

ค่าความสว่างสูงถึง 150lm/W LED Chip ประสิทธิภาพสูง ใช้งานได้ยาวนาน อลูมิเนียมอัลลอย น้ำหนักเบา มาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่น IP68 มาตรฐานการกันระเบิดระดับสากล

สอบถาม
โคมไฟกันระเบิด (LED Explosion Proof) SL GB Series, ไฮเบย์แอลอีดี

LED Explosion Proof น SL GB Series ใช้อลูมิเนียมอัลลอยด์ (Aluminum Alloy) ในการผลิตตัวโคม ทำให้มีความแข็งแรง ทนทานต่อการกลัดกร่อน ความร้อนและไม่เป็นสนิม

สอบถาม
โคมไฟกันระเบิด LED รุ่น SL-FEL-M Series, ไฮเบย์แอลอีดี

ตัวโคมไฟกันระเบิดป้องกันการกัดกร่อนผ่านการทดสอบ 1000 ชม. ตามมาตรฐาน ASTM” B117-11” ตัวยึดแบบสัมผัสทำด้วยสแตนเลสคุณภาพ ทนทานต่อแรงกระแทก

สอบถาม
โคมไฟกันระเบิด LED รุ่น SL GYD620 Series, ไฮเบย์แอลอีดี

โครงสร้างอลูมิเนียมมีความแข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อน ทนความร้อน และไม่เป็นสนิม มีความโดดเด่นด้วยรูปแบบการติดตั้งที่หลากหลายตามความต้องการของพื้นที่หน้างานต่าง ๆ

สอบถาม
CONTACT US
ชื่อบริษัท:
บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
ผู้ติดต่อ:
ฝ่ายขาย
ที่อยู่:
7/250 หมู่ที่ 14 ถ.บางนา-ตราด
ตำบล:
บางแก้ว
อำเภอ/เขต:
บางพลี
จังหวัด:
สมุทรปราการ
ประเทศ:
ไทย
รหัสไปรษณีย์:
10540
โทรศัพท์:
02-348-0524
โทรสาร:
02-348-0525
มือถือ:
081-409-0439
เว็บไซต์:
www.sacredlight.co.th
อีเมล์:
info@sacredlight.co.th
laksana@sacredlight.co.th
ไลน์ไอดี: