บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

@Thai Asia Pacific Brewery Co., Ltd (Heineken)


@Thai Asia Pacific Brewery Co., Ltd (Heineken)

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT)@ Thai Asia Pacific Brewery Co.,Ltd (Heineken)

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก Thai Asia Pacific Brewery Co.,Ltd (Heineken) ให้เป็นผู้ติดตั้ง LED Streetlight จำนวนทั้งสิ้น 121 โคม โครงการ LED Streetlight แทนโคม Mercury เดิมที่ความสูงเสา 8 เมตร ที่โรงงานนี้ ประกอบไปด้วย

- LED Streetlight 30W จำนวน 80 โคม

- LED Streetlight 60W จำนวน 41 โคม