บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

SERVICES


SERVICES

SL Service บริการของเรา

จากประสบการณ์การทำงานร่วมกับลูกค้ามากว่า 100 ราย ทำให้เราทราบดีถึงความต้องการของลูกค้าในการเลือกซื้อและตัดสินใจที่จะเปลี่ยนโคมไฟแอลอีดีแทนโคมเดิม วิศวกรฝ่ายขายของเราได้รับการอบรมด้านเทคนิค มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้ง พร้อมทั้งประสบการณ์ในอุตสาหกรรมแอลอีดีที่เกิดจากการรับโจทย์จากลูกค้าที่มีความต้องการที่หลากหลาย ทำให้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมและลักษณะการใช้งานของลูกค้า จากประสบการณ์เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถแนะนำ Solution ที่มีความเหมาะสมต่อการใช้งานของลูกค้ามากที่สุด อันได้แก่

คุ้มค่ากับเงินลงทุน ได้ระยะเวลาการคืนทุนที่รวดเร็ว

ได้แสงสว่างที่ลูกค้าต้องการ

ความรวดเร็ว ฉับไว ในการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ

บริการของ SL ประกอบไปด้วย

1. Site Survey :

ตรวจสอบพื้นที่หน้างาน รับทราบโจทย์ของลูกค้าว่าปัจจุบันค่าความสว่างของแสงเป็นอย่างไร ต้องการปรับปรุงอย่างไร ลักษณะพื้นที่การใช้งานมีอุปสรรคอย่างไรบ้าง มีเครื่องจักรกีดขวางมากน้อยแค่ไหน เพื่อให้ SL เราสามารถออกแบบแสงให้เป็นไปตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานมากที่สุดและแม่นยำมากที่สุด

2. Simulation Design :

เมื่อสำรวจหน้างานแล้ว ทาง SL เราจะทำโมเดลจำลองความสว่างให้ลูกค้าเห็นก่อนการตัดสินใจ เลือกรุ่นโคมไฟแอลอีดีที่เหมาะสม โดยยึดหลักการประหยัดพลังงานมากที่สุด ทำอย่างไรให้ได้ความสว่างที่ต้องการในพลังงานที่ต่ำ เลือกใช้มุมองศาเลนส์ที่แตกต่างกันกับพื้นที่หน้างานที่ต่างกัน ใส่ค่าต่างๆใน Dialux ซึ่งเป็นโปรแกรมการออกแบบที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล จุดสำคัญที่ SL เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากคือ การเลือกใช้ IES file ที่ถูกต้องแม่นยำ ไฟล์นั้น ๆ ต้องเป็นของโคมที่เลือกออกแบบให้ลูกค้าจริง ๆ และได้มาจากการทดสอบ photometric test ได้ค่าลูเมนของโคม ค่าการกระจายแสงของโคมนั้น ๆ อย่างแท้จริง ส่งผลให้การทำงานที่ผ่านมา ผลการติดตั้งจริงของ SL เรา จะได้ใกล้เคียงกับผลการจำลองการออกแบบเป็นอย่างมาก

3. Project Planning :

เมื่อลูกค้าเห็นโมเดลแสง และความสว่างที่ออกแบบมาแล้ว ทาง SL เราจะทำการ

คำนวณต้นทุนโครงการ

ระยะเวลาในการคืนทุนให้กับลูกค้า

ทำงานร่วมกับลูกค้าในการทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารระดับสูงต่อไป รวมถึงการทำข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่ภาครัฐมีนโยบายอุดหนุนด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับโครงการประหยัดพลังงานต่าง ๆ

แนะนำแหล่งเงินทุนในกรณีที่ลูกค้าต้องการ leasing option ทาง SL เรามีพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งสามารถนำเสนอทางเลือกในการทำโครงการที่ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนแต่แบ่งจ่ายได้แต่ยังคงสัดส่วนการประหยัดจากค่าไฟที่ลดลง

4. Turnkey Installation :

ทีมงานฝ่ายติดตั้งของ SL เข้าทำการติดตั้ง โดยมี เจ้าหน้าที่ จ.ป ระดับหัวหน้างานคอยควบคุม ทีมงานติดตั้งของ SL ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มีประสบการณ์การทำงานในระดัยมาตรฐานสากล นอกจากนี้ทีมติดตั้งของ SL ทุกคนต่างยึดมั่นในหลักการการทำงานของบริษัทฯที่ว่าความพึ่งพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในการทำงานติดตั้งนั้นหากมีสิ่งใดที่ช่างติดตั้ง SL เราสามารถช่วยแก้ไขเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้ แม้จะสิ่งนั้นจะไม่อยู่ในข้อตกลงในการซื้อ-ขาย แต่ทีมช่าง SL เราก็ไม่ละเลย

5. Evaluation & Measurement :

หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ทีมงาน SL จะเข้าไปวัดค่าความสว่างที่แท้จริงเพื่อเทียบกับค่าความสว่างที่ได้จากการออกแบบ โดยทั่วไปค่าความสว่างหลังติดตั้งจริงจะได้มากกว่าค่าการออกแบบอยู่บ้างเพราะฝ่ายออกแบบของ SL เราได้ทำการประเมินปัจจัยแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อค่าแสงไว้ล่วงหน้าแล้ว

จากบริการของ SL เราที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นข้อยืนยันถึงเหตุผลที่ทำให้ SL เรายังสามารถยืนหยัดและเติบโตอย่างมั่นคงในอุตสาหกรรมแอลอีดีที่มีการแข่งขันสูง ลูกค้ายังคงให้ความเชื่อมั่นและให้โอกาส SL เราได้ทำงานต่อเนื่องในหลาย ๆ พื้นที่ที่ลูกค้าได้ขยายเพิ่ม หรือทำโครงการเพิ่มเติมหลังจากที่โครงการแรกประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี