บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02 348 0524, 081 409 0439
  • th

SCG Siam Kraft Industry Co., Ltd


SCG Siam Kraft Industry Co., Ltd

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) @SCG Siam Kraft Industry Co., Ltd

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก Siam Kraft Industry Co., Ltd (Wang Sala, a member of SCG) ให้เป็นผู้ติดตั้ง โคมไฮเบย์ LED ขนาด 90W จำนวนทั้งสิ้น 56 โคม

- ความสูงจากพื้นถึงโคมไฟ - 12 เมตร

- ความสว่างที่วัดได้ - 120 Lux average

- สามารถประหยัดไฟได้กว่า 80% จากการใช้โคมเดิมที่เป็น Mercury 400W

- ได้ความสว่างมากกว่าเดิมและมีการกระจายแสงดีกว่าเดิม