บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02 348 0524, 081 409 0439
  • th

@SCG Phoenix Pulp and Paper Plc


@SCG Phoenix Pulp and Paper Plc

ผลงานการติดตั้งหลอดไฟ LED T8 (LED TUBE T8) @SCG Phoenix Pulp and Paper Plc

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก Phoenix Pulp & Paper Public Company Limited เลือกใช้หลอด LED Tube 18W ของทางบริษัทฯเพื่อแทนที่หลอด Fluorescent 36W จำนวนกว่า 700 หลอด