บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

LED Explosion Proof


LED Explosion Proof

โคมไฟกันระเบิด LED รุ่น SL SC30

โคมกันระเบิด LED (LED Explosion Proof) : รุ่น SL CES-SC30 ขนาด 30W

สอบถาม
โคมไฟกันระเบิด LED รุ่น SL DGS

เหมาะกับการใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่มีฝุ่นระเบิดได้ หรือใช้งานเหมือง หรือ งานอุโมงค์ใต้ดิน เนื่องจากใช้เลนส์ที่เหมาะสมกับงานแสงสว่างภายในอุโมงค์

สอบถาม
โคมไฟกันระเบิด LED รุ่น SL BYS 1x18W

โคมกันระเบิด LED (LED Explosion Proof) : รุ่น SL BYS ขนาด 1xT8 18W

สอบถาม
โคมไฟกันระเบิด LED รุ่น SL BYS 2x18W

โคมกันระเบิด LED (LED Explosion Proof) : รุ่น SL BYS ขนาด 2xT8 18W

สอบถาม
โคมไฟกันระเบิด LED รุ่น SL 5401

โคมกันระเบิด LED (LED Explosion Proof) : รุ่น SL 5401 ขนาด 1xT8 18W

สอบถาม
โคมไฟกันระเบิด LED รุ่น SL 5401 ขนาด 2xT8 36W

T-Class: T6 (สามารถใช้ได้กับสารที่มี อุณหภูมิจุดไฟติดเอง (Auto-Ignition Temperature) 135 องศาเซลเซียส)

สอบถาม
โคมไฟกันระเบิด LED รุ่น 1011-18W

โคมกันระเบิด LED (LED Explosion Proof) : รุ่น SL 1011-18W ขนาด 18W

สอบถาม
โคมไฟกันระเบิด LED รุ่น 1011-36W

โคมกันระเบิด LED (LED Explosion Proof) : รุ่น SL 1011-36W ขนาด 36W

สอบถาม
โคมไฟกันระเบิด LED รุ่น 1011-50W - 1011-80W

โคมกันระเบิด LED (LED Explosion Proof) : รุ่น SL 1011-50W ขนาด 50W-80W

สอบถาม
โคมไฟกันระเบิด LED รุ่น SL J20S - SL J40S

โคมกันระเบิด LED (LED Explosion Proof) : รุ่น SL J20S - SL J40S

สอบถาม
โคมไฟกันระเบิด LED รุ่น SL J60S - SL J120S

โคมกันระเบิด LED (LED Explosion Proof) : รุ่น SL J60S - SL J120S

สอบถาม
โคมไฟกันระเบิด LED รุ่น SL J150S - SL J200S

โคมกันระเบิด LED (LED Explosion Proof) : รุ่น SL J150S - SL J200S

สอบถาม
โคมไฟกันระเบิด LED รุ่น SL 1029-40W ขนาด 40W

โคมกันระเบิด LED (LED Explosion Proof) : รุ่น SL 1029-40W ขนาด 40W

สอบถาม
โคมไฟกันระเบิด LED รุ่น SL 1029-100W

โคมกันระเบิด LED (LED Explosion Proof) : รุ่น SL 1029-100W ขนาด 100W

สอบถาม
โคมไฟกันระเบิด LED รุ่น 1029-150W

โคมกันระเบิด LED (LED Explosion Proof) : รุ่น SL 1029-150W ขนาด 150W

สอบถาม
โคมไฟกันระเบิด LED รุ่น 1029-200W

โคมกันระเบิด LED (LED Explosion Proof) : รุ่น SL 1029-200W ขนาด 200W

สอบถาม
โคมไฟกันระเบิด LED รุ่น SL 210 ขนาด 100W-120W

โคมกันระเบิด LED (LED Explosion Proof) : รุ่น SL 210 ขนาด 100W-120W

สอบถาม
โคมไฟกันระเบิด LED รุ่น SL ขนาด 150W-180W

โคมกันระเบิด LED (LED Explosion Proof) : รุ่น SL 210 ขนาด 150W-180W

สอบถาม
โคมไฟกันระเบิด LED รุ่น SL 210 ขนาด 240W

โคมกันระเบิด LED (LED Explosion Proof) : รุ่น SL 210 ขนาด 240W

สอบถาม
โคมไฟกันระเบิด LED รุ่น SL 9307S  ขนาด 80W-100W

โคมกันระเบิด LED (LED Explosion Proof) : รุ่น SL 9307S ขนาด 80W-100W

สอบถาม