บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02 348 0524, 081 409 0439
  • th

@Carpets Inter (Thailand) Co., Ltd


@Carpets Inter (Thailand) Co., Ltd

ผลงานการติดตั้งระบบ Wind-Solar Hybrid Energy for LED Lighting (Grid Connected) @Carpets Inter (Thailand) Co.,Ltd

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก Carpets Inter Co.,Ltd ให้เป็นผู้ติดตั้งระบบ Wind-Solar Hybrid Energy for LED Lighting (Grid Connected) โดยกังหันลมมีขนาด 500 วัตต์ เสาสูง 12 เมตร โซล่าร์แบบ Poly Crystalline Silicon ขนาด 225W จำนวน 4 แผง พลังการผลิตรวมได้ 1,400 kW ระบบ grid connected โดยเลือกใช้ SMA Inverter จาก Germany : Sunny Boy 1200 & Windy Boy 1100