บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

5) เคล็ดลับการเลือกซื้อโคมกันระเบิดป้องกันเหตุเพลิงไหม้จาก ประกายไฟ เปลวไฟ ในโรงงาน


5) เคล็ดลับการเลือกซื้อโคมกันระเบิดป้องกันเหตุเพลิงไหม้จาก ประกายไฟ เปลวไฟ ในโรงงาน

เคล็ดลับการเลือกซื้อโคมกันระเบิดป้องกันเหตุเพลิงไหม้จาก ประกายไฟ เปลวไฟ ในโรงงาน

จากเหตุการณ์ระเบิดและเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกย่านกิ่งแก้วและโรงงานผลิตน้ำหอมย่านลาดกระบังนั้น ทำให้เราทุกคนต้องตระหนักถึงอันตรายของประกายไฟ ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างในโรงงาน โดยเฉพาะโรงงานที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายนั้น ควรจะมีการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและแสงสว่างตามมาตรฐานความปลอดภัยโรงงานอย่างสม่ำเสมอ พื้นที่เสี่ยงควรใช้อุปกรณ์ป้องกันการเกิดระเบิด โดยทาง บริษัทเซเครทไลท์ จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายโคมไฟกันระเบิดที่มีมาตรฐานรับรองจากยุโรป อเมริกา และได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจพลังงานในประเทศไทย ได้รวบรวมข้อมูล หลักการเลือกอุปกรณ์โคมไฟชนิดป้องกันการระเบิด ไว้เพื่อเป็นข้อมูลเผยแพร่ ดังนี้

1. สาเหตุที่อาจทำให้เกิดการจุดระเบิด (Ignition Source)

การออกแบบระบบป้องกันการจุดระเบิดภายในบริเวณที่มีการใช้หรือจัดเก็บสารไวไฟนั้น ผู้ออกแบบจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงการเกิดบรรยากาศที่มีสารไวไฟปนเปื้อนมากเพียงพอให้เกิดการจุดติดไฟได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีกระบวนการผลิตหรืองานบำรุงรักษาที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงสภาพบรรยากาศดังกล่าวได้ ดังนั้นจึงต้องพยายามป้องกันมิให้เกิดการจุดระเบิดในสถานที่นั้น ซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดการจุดระเบิดที่สำคัญ มีดังนี้

• เปลวไฟ

• พื้นผิวที่มีความร้อนสูง

• การอาร์ก และการสปาร์กของอุปกรณ์ไฟฟ้า

• การถ่ายเทประจุของไฟฟ้าสถิตระหว่างวัตถุที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้า

• การเกิดฟ้าผ่า หรือการถ่ายเทประจุไฟฟ้าจาก บรรยากาศ ลงสู่พื้นดิน

• การเกิดการเสียดสีของเครื่องจักรกล หรือการกระทบอย่างรุนแรงของโลหะ

• การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความเข้มสูง

• การเกิดคลื่นอัลตร้าโซนิกที่มีพลังงานสูง

• คลื่นพลังงานกระแทกอย่างรุนแรง

• การแผ่คลื่นพลังงานจากปฏิกิริยาการแยกตัวของไอออน

• การแผ่คลื่นแสงที่มีความเข้มสูง

• ปฏิกิริยาเคมีอย่างรุนแรงและเกิดพลังงานความร้อนสูง

2. การเลือกอุปกรณ์กันระเบิด

เราจะเห็นว่า การอาร์กและการสปาร์กของอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นหนึ่งในสาเหตุของการจุดระเบิดได้ ดังนั้นเราต้องเลือกใช้อุปกรณ์ที่ป้องกันการระเบิด โดยการออกแบบมาจากพื้นฐานแนวคิดคือ สามเหลี่ยมแห่งไฟ การเกิดเพลิงไหม้จะต้องมีองค์ 3 อย่าง หรือ คือ 1. สารไวไฟหรือเชื้อเพลิงในปริมาณมากพอ 2. ออกซิเจน และ 3. แหล่งจุดติดไฟ หรือในที่นี้ก็คือ การอาร์กและการสปาร์ก นั้นเอง ดังรูป

ดังนี้หากเราเลือกใช้อุปกรณ์กันการระเบิด หรือ โคมไฟที่จะไม่ทำให้เกิดการอาร์กและการสปาร์ก ก็เท่ากับเราทำลายองค์ประกอบการระเบิดได้แล้ว โดยที่หากเราเน้นเฉพาะโคมไฟฟ้ากันระเบิดแล้ว เลือกอุปกรณ์ที่มีสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ บริษัท เซเครทไลท์ฯ 081-409-0439 มีบริการสำรวจหน้างานฟรี

”เพราะชีวิตเป็นสิ่งสำคัญและอุบัติเหตุสามารถป้องกันได้”