บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

3) มาเปลี่ยนหลอดไฟแบบไส้รุ่นเก่า เป็นหลอดไฟ LED กันเถอะ


3) มาเปลี่ยนหลอดไฟแบบไส้รุ่นเก่า เป็นหลอดไฟ LED กันเถอะ

มาเปลี่ยนหลอดไฟแบบไส้รุ่นเก่า เป็นหลอดไฟ LED กันเถอะ

 

ปัจจุบันหลอดไฟ LED เริ่มมีวางจำหน่ายมากขึ้น แต่ด้วยราคาที่สูงกว่าหลอดไส้และหลอดคอมแพกต์ จึงทำให้คนส่วนใหญ่ยังไม่เปลี่ยนมาใช้ หลอดไฟ LED กันมากนัก แต่ถ้าเราลองเปรียบเทียบหลอดไฟทั้ง 3 ประเภท ที่ความสว่างเท่ากัน (650 Lumens/Watts) จะพบว่า หลอด LED นั้นคุ้มค่ากว่าหลอดไส้ และหลอดคอมแพกต์ ทั้งในเรื่องของ "ความสว่างที่มากว่า ความประหยัด อายุการใช้งาน และความปลอดภัย"

โดยอายุการใช้งานของหลอดไฟ LED (8 Watts) นั้นยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง ในขณะที่หลอดคอมแพกต์ (60 Watts) และหลอดไส้ (13 Watts) นั้นมีอายุการใช้งาน 6,000 และ 1,000 ชั่วโมง ตามลำดับ

ส่วนในเรื่องของความปลอดภัยจากแสง UV และสารปรอทหลอด LED นั้น ปราศจากทั้ง UV และสารปรอท

ในส่วนของค่าไฟ หลอด LED ประหยัดค่าไฟได้มากกว่าหลอดคอมแพกต์และหลอดไส้ ดูได้จากการคำนวณค่าไฟ ในกรณีที่เราเปิดไฟทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 1 เดือน (30 วัน) โดยคิดอัตราค่าไฟอยู่ที่หน่วยละ 4 บาท จะพบว่า

 

ชนิดของหลอดไฟ การคำนวณ ค่าไฟ/เดือน
ค่าไฟจากหลอด LED (8 Watts) (8/1000) Watts x 24 ชั่วโมง x 30 วัน x 4 บาท = 23.04 บาท/เดือน
ค่าไฟจากหลอดคอมแพกต์ (60 Watts) (60/1000) Watts x 24 ชั่วโมง x 30 วัน x 4 บาท = 37.40 บาท/เดือน
ค่าไฟจากหลอดไส้ (13 Watts) (13/1000) Watts x 24 ชั่วโมง x 30 วัน x 4 บาท = 172.80 บาท/เดือน

 

หากเฉลี่ยค่าหลอด กับค่าไฟและอายุการใช้งานของหลอดทั้ง 3 ประเภท จะเห็นว่าการเลือกเปลี่ยนจากหลอดไส้มาใช้หลอดไฟ LED ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ในระยะยาว เพราะฉะนั้น เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED กันเถอะ

 

** ขอบคุณที่มา: http://www.e-report.energy.go.th/kpi59m…/PDF_EUIBOOK2559.pdf

** ขอบคุณที่มา : https://www.facebook.com/ministryofenergy/