บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02 348 0524, 081 409 0439
  • th

หลอด LED @SSL Manufacturing (Thailand)., Ltd


หลอด LED @SSL Manufacturing (Thailand)., Ltd

ผลงานการติดตั้งหลอดไฟ LED T8 (LED TUBE T8) @SSL Manufacturing (Thailand)., Ltd

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก SSL Manufacturing (Thailand) Ltd ให้เป็นผู้ติดตั้งหลอดไฟ LED Tube 18W ภายในโรงงาน แทน Fluorescent 36W แบบเดิม เมื่อเดือน ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา