บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน ​@ โรงงานผลิตผงหมึกพิมพ์


ผลงาน ​@ โรงงานผลิตผงหมึกพิมพ์

ผลงานการติดตั้งโคมกันระเบิด LED (LED EXPLOSION PROOF)
@ โรงงานผลิตผงหมึกพิมพ์

• ติดตั้งโคมกันระเบิด SL LED MasterPro Explosion Proof ขนาด 120W แทนโคมไฟกันระเบิดของเดิม

ผลงานการติดตั้งโคมกันระเบิด LED (LED EXPLOSION PROOF)

ผลที่ได้จากการติดตั้ง

• ค่าความสว่างเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเท่าตัว

• สภาพแวดล้อมในการทำงานมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น

• ลดค่าใช้จ่ายค้าไฟฟ้าได้กว่า 70%

• คืนทุนภายใน 3 ปี

 

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง
แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง