บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน ​@ บริษัทผลิตจำหน่ายไม้แปรรูป


ผลงาน ​@ บริษัทผลิตจำหน่ายไม้แปรรูป

ผลงานการติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED (LED EXPLOSION PROOF)
@ บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป

ผลงานการติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED (LED EXPLOSION PROOF) การติดตั้งในโครงการนี้ประกอบไปด้วย

• โคมไฟกันระเบิด LED (LED EXPLOSION PROOF) รุ่น SL BYS 2*T8

การติดตั้งโครงการนี้คือ ทำการติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED (LED EXPLOSION PROOF) บริเวณห้องปฏิบัติการทำงาน ลูกค้าได้เลือกใช้โคมไฟรุ่น SL BYS 2*T8 จำนวนทั้งสิ้น 29 โคมในการติดตั้งเพื่อแสงสว่าง

การทำงานติดตั้งของทีมช่าง SL LED

ทำการติดตั้ง

ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย

ค่าแสงหลังทำการติดตั้ง

ผลที่ได้จากการติดตั้ง เมื่อทำการติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED (LED EXPLOSION PROOF) รุ่น SL BYS 2*T8
ทำให้แสงสว่างภายในห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้นกว่าเดิม เหมาะสมสำหรับการทำงานของพนักงาน เพิ่มการมองเห็นในการทำงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง
แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง