บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ โรงเรียนนานาชาติ


ผลงาน @ โรงเรียนนานาชาติ

ผลงานการติดตั้งโคมฟลัชไลท์ LED (LED FLOOD LIGHT) @ โรงเรียนนานาชาติ

จากการติดตั้งทำให้ลดพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเนื่องจากจะมีปัญหาหลอดขาดบ่อยและต้องรอ 10-15 นาที กว่าไฟจะพร้อมใช้งาน

• เปลี่ยนจากโคมไฟ HID Floodlight เป็น LED Floodlight

ผลงานการติดตั้งโคมฟลัชไลท์ LED FLOOD LIGHT

ผลที่ได้จากการติดตั้ง

• ลดค่าใช้จ่ายค้าไฟฟ้าได้กว่า 60%

• เปิดไฟสนามได้ทันที ไม่ต้องรอเหมือนหลอดไฟเดิม

• ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงหลอด

• ค่าความสว่างติดตั้งจริง สูงกว่าค่าที่คาดการณ์จากโปรแกรม dialux

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง
แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง