บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ โรงพยาบาลเอกชนที่ จ.ตราด


ผลงาน @ โรงพยาบาลเอกชนที่ จ.ตราด

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) และโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT)
@ โรงพยาบาลเอกชนที่ จ.ตราด

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED และโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT) ไฮไลท์ของโครงการนี้คือ ทาง SL ได้ทำการออกแบบลักษณะการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED ให้เข้ากับฝ้าเดิมของโรงพยาบาล เพื่อความสวยงาม

• โคมไฮเบย์ LED ขนาด 100w รุ่น SL-HBMP100 จำนวน 18 โคม

• โคมไฟถนน LED ขนาด 120W รุ่น SL-STM120 จำนวน 11 โคม

โคมไฮเบย์ LED 100W เปลี่ยนแทนโคมไฮเบย์ HID

การทำงานติดตั้งโคมไฮเบย์ LED เข้ากับฝ้าเดิมของโรงพยาบาล

การทำงานติดตั้งโคมไฟถนน LED บริเวณรอบ ๆ โรงพยาบาล

ภาพก่อน-หลังการเปลี่ยนโคมไฮเบย์ HID เป็น โคมไฮเบย์ LED ให้เข้ากับฝ้าเดิมของโรงพยาบาล

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) และโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT)