บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ โรงงานผลิตเบียร์


ผลงาน @ โรงงานผลิตเบียร์

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT) @ โรงงานผลิตเบียร์

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนนแอลดีดี (LED Streetlight) จำนวนทั้งสิ้น 121 โคม เมื่อเดือน มกราคม 2555 ที่ผ่านมา

โครงการ LED Streetlight แทนโคม Mercury เดิมที่ความสูงเสา 8 เมตร ที่โรงงานนี้ ประกอบไปด้วย

• LED Streetlight 30W จำนวน 80 โคม

• LED Streetlight 60W จำนวน 41 โคม

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED STREET LIGHT

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง