บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ โคราช (LED HIGH BAY)


ผลงาน @ โคราช (LED HIGH BAY)

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) @ โคราช

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED(LED HIGH BAY) ในพื้นที่ส่วนไลน์ผลิตในโครงการนี้ ประกอบไปด้วย

• โคมไฮเบย์ LED รุ่น 120 วัตต์ ความสว่าง 15600 ลูเมน SL-HBMP120 จำนวน 59 โคม

• โคมไฮเบย์ LED รุ่น 200 วัตต์ ความสว่าง 26000 ลูเมน SL-HBMP200 จำนวน 6 โคม

ไฮไลท์ของโครงการติดตั้งงานนี้คือ เป็นการเปลี่ยนโคมแบบเสมอฝ้าในจุดใช้งานเดิมจึงต้องทำการดัดแปลงโคมไฮเบย์ LED ให้มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดโคมไฮเบย์ HID เดิม อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงความสว่างหลังติดตั้งอีกด้วย ซึ่ง SL สามารถทำออกมาได้อย่างกลมกลืนสวยงาม ได้ทั้งความสว่างใหม่ในขณะที่พื้นที่การติดตั้งไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

การทำงานติดตั้งของทีมช่าง SL LED

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง