บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ ห้างสรรพสินค้า


ผลงาน @ ห้างสรรพสินค้า

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT) @ ห้างสรรพสินค้า

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT) การติดตั้งในโครงการนี้ประกอบไปด้วย

• โคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT) 130W

การติดตั้งโครงการนี้คือ ทำการเปลี่ยนโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT) 130W
แทนโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT) โคมเก่าบริเวณโดยรอบอาคารของห้างสรรพสินค้า

การทำงานติดตั้งของทีมช่าง SL LED

ก่อนทำการเปลี่ยน

หลังทำการเปลี่ยน


ทำการติดตั้ง

ทำการติดตั้ง

ค่าแสงก่อนเปลี่ยน

ค่าแสงหลังเปลี่ยน

ผลที่ได้จากการติดตั้ง จะเห็นได้ชัดว่าหลังจากเปลี่ยนมาใช้โคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT) 130W
ทำให้บริเวณโดยรอบมีแสงที่สว่างมากยิ่งขึ้นทัศนวิสัยการมองเห็นดีขึ้น

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง
แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง