บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกคอมพาวด์


ผลงาน @ ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกคอมพาวด์

ผลงานการติดตั้งโคมกันระเบิด LED (LED Explosion Proof) และโคมกันน้ำกันฝุ่น LED (LED Water Proof)
@ บริษัทผู้ผลิตเม็ดพลาสติกคอมพาวด์และเม็ดสีมาสเตอร์แบทช์

ผลงานการติดตั้งโคมกันระเบิด LED (LED Explosion Proof)และโคมกันน้ำกันฝุ่น LED (LED Water Proof) การติดตั้งในโครงการนี้ประกอบไปด้วย

• โคมกันระเบิด LED (LED Explosion Proof)

• โคมกันน้ำกันฝุ่น LED (LED Water Proof)

การติดตั้งโครงการนี้คือ ทำการนำโคมกันระเบิด LED (LED Explosion Proof) มาทำการติดตั้งบริเวณโรงเก็บสินค้าและนำโคมกันน้ำกันฝุ่น LED (LED Water Proof) มาทำการติดตั้งบริเวณห้องปฏิบัติงานของพนักงานและโรงอาหาร

การทำงานติดตั้งของทีมช่าง SL LED

ก่อนการติดตั้งโรงเก็บสินค้า

หลังการติดตั้งโรงเก็บสินค้า


ก่อนการติดตั้งห้องปฏิบัติการ

หลังการติดตั้งห้องปฏิบัติการ

ค่าแสงสว่างหลังการติดตั้ง


ก่อนการติดตั้งโรงอาหาร

หลังการติดตั้งโรงอาหาร


ผลที่ได้จากการติดตั้ง หลังจากทำการติดตั้งโคมกันระเบิด LED (LED Explosion Proof) บริเวณโรงเก็บสินค้า จะเห็นได้ว่าโรงเก็บสินค้ามีแสงสว่างเพิ่มขึ้น
การมองเห็นก็สะดวกสบายต่อดวงตามากยิ่งขึ้น และการติดตั้งโคมกันน้ำกันฝุ่น LED (LED Water Proof) บริเวณห้องปฏิบัติงานของพนักงาน
โรงอาหาร ได้ทำการปรับค่าแสงสว่างให้เหมาะสมต่อการทำงานของพนักงาน ทำให้พนักงานทำง่ายได้สะดวกและปลอยภัยมากขึ้น

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง
แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง