บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ ผู้ผลิตเครื่องดื่มอัดแก็ส


ผลงาน @ ผู้ผลิตเครื่องดื่มอัดแก็ส

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY)
@ บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มอัดแก็ส

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED CANOPY LIGHT) การติดตั้งในโครงการนี้ประกอบไปด้วย

• โคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY LINEAR) 30W

• โคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) 100W

• โคมกันน้ำกันฝุ่น LED (LED WATER PROOF)

การติดตั้งโครงการนี้คือ ทำการติดตั้งโคมไฟ 3 รูปแบบ

1.โคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY LINEAR) ติดตั้งบริเวณห้องเก็บพัสดุ

2.โคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY LINEAR) ติดตั้งบริเวณโรงผลิต

3.โคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY LINEAR) มาทำการติดตั้งบริเวณห้องเก็บฝา

การทำงานติดตั้งของทีมช่าง SL LED

โคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY LINEAR)

หลังทำการติดตั้งห้องเก็บพัสดุ

ค่าแสงสว่างหลังติดตั้ง

โคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY)

หลังทำการติดตั้งโรงผลิต

ค่าแสงสว่างหลังติดตั้ง

โคมกันน้ำกันฝุ่น LED (LED WATER PROOF)

หลังทำการติดตั้งโรงเก็บฝา

ค่าแสงสว่างหลังติดตั้ง

ผลที่ได้จากการติดตั้ง หลังจากติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY LINEAR), โคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY LINEAR)
และโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY LINEAR) ค่าแสงสว่างเพิ่มขึ้นกว่าเดิม พนักงานจะทำงานได้ง่ายขึ้น สะดวกมากขึ้นและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ค่าแสงสว่างที่ปรับไว้ก็เหมาะสมสำหรับการมองเห็นอีกด้วยทำให้ไม่เกิดการแสงแยกตาต่อพนักงานขณะกำลังดำเนินการทำงาน

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง
แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง