บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ ผู้ผลิตสลักเกลียวหลอมเย็น


ผลงาน @ ผู้ผลิตสลักเกลียวหลอมเย็น

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED ระบบโซล่าเซลล์ (SOLAR LED STREET LIGHT)
@บริษัทผลิตสลักเกลียวหลอมเย็นชนิดพิเศษในอุตสาหกรรมรถยนต์

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED แบบโซล่าเซลล์ (Solar LED Street light) ขนาดโคมไฟถนนLED 30W โดยใช้แผงโซล่าร์ขนาด 120W แบตเตอร์รี่ขนาด 100AH จำนวนทั้งสิ้น 30 ชุด บริเวณรอบโรงงาน เมื่อเดือน เม.ย 2560 ที่ผ่านมา

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED ระบบโซล่าเซลล์ (SOLAR LED STREET LIGHT)


อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง