บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ ผู้ผลิตพรมปูพื้นและพรมทอ


ผลงาน @ ผู้ผลิตพรมปูพื้นและพรมทอ

ผลงานการติดตั้งระบบ Wind-Solar Hybrid Energy for LED Lighting (Grid Connected)
@ผู้ผลิตพรมปูพื้น และพรมทอ

ผลงานการติดตั้งระบบ Wind-Solar Hybrid Energy for LED Lighting (Grid Connected) เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา โดย กังหันลมมีขนาด 500 วัตต์ เสาสูง 12 เมตร โซล่าร์แบบ Poly Crystalline Silicon ขนาด 225W จำนวน 4 แผง พลังการผลิตรวมได้ 1,400 kW ระบบ grid connected โดยเลือกใช้ SMA Inverter จาก Germany : Sunny Boy 1200 & Windy Boy 1100

ผลงานการติดตั้งระบบ Wind-Solar Hybrid Energy for LED Lighting (Grid Connected)

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง