บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากยาง


ผลงาน @ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากยาง

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED ระบบโซล่าเซลล์ (SOLAR LED STREET LIGHT)
@ บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากยาง

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ (Solar - LED lighting) สำหรับส่องสว่างรั้วโรงงาน เพื่อเป็นโปรเจคนำร่อง เมื่อเดือน ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เป็นไฟส่องสว่างรั้วโรงงาน ถือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินสายไฟ และเป็นการใช้พลังงานงานธรมมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โครงการนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ใน 1 ชุด ประกอบไปด้วย

• LED E27 power consumption : 5W

• Mono Crystalline Silicon Solar : 20W

• Sealed Lead acid battery : 21 Ah

• Solar Charge Controller : 10A

• Water proof box

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED ระบบโซล่าเซลล์

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง
แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง