บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ ผู้ผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์


ผลงาน @ ผู้ผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) @บริษัทผลิตกระดาษสำหรับทำบรรจุภัณฑ์

ผลงานการติดตั้ง โคมไฮเบย์ LED ขนาด 90W จำนวนทั้งสิ้น 56 โคม เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY)

- ความสูงจากพื้นถึงโคมไฟ - 12 เมตร
- ความสว่างที่วัดได้ - 120 Lux average
- สามารถประหยัดไฟได้กว่า 80% จากการใช้โคมเดิมที่เป็น Mercury 400W
- ได้ความสว่างมากกว่าเดิมและมีการกระจายแสงดีกว่าเดิมอีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง