บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์


ผลงาน @ ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT)
@ ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์

ผลงานการติดตั้ง LED Streetlight จำนวน 36 โคม บริเวณรอบรั้งโรงงาน เมื่อเดือน มีนาคม 2558

ผลงานการติดตั้ง LED Streetlight

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง