บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ บริษัทให้เช่าโกดังเก็บสินค้า


ผลงาน @ บริษัทให้เช่าโกดังเก็บสินค้า

ผลงานการติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED (LED EXPLOSIONPROOF)
@ บริษัทผู้ประกอบกิจการบริการให้เช่าโกดังเก็บสินค้า

ผลงานการติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED (LED EXPLOSIONPROOF)

การติดตั้งในโครงการนี้ประกอบไปด้วย

• โคมไฟกันระเบิด LED (LED EXPLOSIONPROOF) 100W

• โคมไฟกันระเบิด LED (LED EXPLOSIONPROOF) 200W

การติดตั้งโครงการนี้คือ ทางบริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับการไว้วางใจในการติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED (LED EXPLOSIONPROOF) ให้กับทางลูกค้าบริเวณโกดังเก็บของ

การทำงานติดตั้งของทีมช่าง SL LED

ผลที่ได้จากการติดตั้ง เมื่อทำการติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED (LED EXPLOSIONPROOF) เสร็จเรียบร้อย

ก็ได้ทำการตรวจสอบค่าแสงสว่าง ค่าแสงสว่างได้เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม องศาการกระจายของแสงก็ทั่วถึง และยังเป็นค่าแสงสว่างที่เหมาะกับการทำงานอีกด้วย

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง