บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสาร


ผลงาน @ บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสาร

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY), โคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT),
ไฟดาวไลท์ LED (LED DOWN LIGHT) @ บริษัทผู้ผลิตมือถือและอุปกรณ์สื่อสาร

ผลงานการปรับปรุงแสงสว่างคลังสินค้า ในโครงการนี้ประกอบไปด้วยการเปลี่ยนโคมไฟไฮเบย์เดิม (HID High bay) เป็น โคมไฮเบย์ LED(LED High bay) (130ลูเมนต่อวัตต์) จำนวนทั้งสิ้น 71 โคม โคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT) 5 โคม และไฟดาวไลท์ LED (LED DOWN LIGHT) บริเวณโถงรับรองด้านหน้าบริษัทฯ จำนวน 19 โคม

• โคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) รุ่น 100W ความสว่าง 13000 ลูเมน SL-HBMP100 จำนวน 66 โคม

• โคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) รุ่น 150W ความสว่าง 19,500 ลูเมน SL-HBMP150 จำนวน 5 โคม

• โคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) รุ่น 70W ความสว่าง 9100 ลูเมน SL-STM70 จำนวน 5 โคม

• ดาวน์ไลท์ LED (LED DOWN LIGHT) รุ่น 35W ความสว่าง 3450 ลูเมน SL-DL35 จำนวน 19 โคม

ไฮไลท์ของโครงการนี้คือ ทาง SL ได้ช่วยลูกค้าจัดระบบไฟของคลังสินค้าใหม่หมด ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานปัจจุบันหลังจากที่คลังสินค้าได้มีการปรับเปลี่ยนการใช้งาน ของพื้นที่ ทำให้ระบบไฟที่เดินอยู่เดิมไม่สอดคล้องกับการใช้งาน เช่น การเปิด-ปิดโคมไฮเบย์ LED ไม่สอดคล้องกับชั้นวางสินค้า ตำแหน่งติดตั้งโคมไฮเบย์ LED ไม่พอดีกับช่องทางเดิน หรือ ชั้นวางสินค้า ทำให้แสงสว่างที่ได้รับไม่เกิดประโยชน์สูงสุด หลังจากที่ SL เราได้ทำงานร่วมกับลูกค้าและได้จัดเรียงทั้งระบบเซอร์กิตไฟใหม่และตำแหน่งติดตั้งโคมไฮเบย์ LEDใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพหน้างาน ทำให้ได้แสงสว่างที่เพิ่มขึ้น และสะดวกต่อการใช้งานเป็นอย่างยิ่ง

โคมไฮเบย์ LED แบบ UFO เปลี่ยนแทนโคมไฮเบย์ HID

โคมไฮเบย์ HID

โคมไฮเบย์ LED

การทำงานของทีมติดตั้ง SL LED

การติดตั้งดาวน์ไลท์ LED (LED DOWN LIGHT)

การติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY)

การติดตั้งโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT)

ภาพเปรียบเทียบ แสงสว่างก่อน-หลังการปรับปรุงแสงสว่างในพื้นที่คลังสินค้า

ก่อนเปลี่ยนเป็นไฟ LED

หลังเปลี่ยนเป็นไฟ LED


โคมไฮเบย์ HID แบบเดิม

โคมไฮเบย์ LED

ลักษณะการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED ที่ทีมออกแบบเลือกใช้

 

 

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง