บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ บริษัทผู้ผลิตสีและเคลือบผิว


ผลงาน @ บริษัทผู้ผลิตสีและเคลือบผิว

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) @ บริษัทผู้ผลิตสีและผลิตภัณฑ์เคลือบผิว

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) ในพื้นที่คลังสินค้าและส่วนเชื่อมทางเดินระหว่างโรงงาน ในโครงการนี้ประกอบไปด้วยการเปลี่ยนโคมไฟไฮเบย์เดิม (HID High bay) เป็น โคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) (130ลูเมนต่อวัตต์ ) จำนวนทั้งสิ้น 306 โคม

• โคมไฮเบย์ LED 100W ความสว่าง 13000 ลูเมน SL-HBMP100 จำนวน 40 โคม

• โคมไฮเบย์ LED 120W ความสว่าง 15600 ลูเมน SL-HBMP120 จำนวน 266 โคม

ไฮไลท์ของโครงการนี้คือ ความสว่างที่เพิ่มขึ้น สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยตามมาตรฐานกรมอาชีวอนามัย ความสว่างโดยเฉลี่ยนต่อพื้นที่อยู่ที่มากกว่า 200 ลักซ์ ผลการประหยัดพลังงานกว่า 60%

จากโครงการนี้ได้ตอกย้ำความเชี่ยวชาญในการออกแบบแสงและการติดตั้งงานคลังสินค้าของ SL เป็นอย่างดี โดยเฉพาะคังสินค้าที่มีลักษณะเป็นชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมภายในโรงงาน เชลฟ์หรือแร็ควางสินค้า (shelf/rack) อีกหนึ่งโครงการคุณภาพมาตรฐานระดับสากลโดยทีมงาน SL LED

โคมไฮเบย์ LED 120W เปลี่ยนแทนโคมไฮเบย์ HID

การทำงานติดตั้งโคมไฮเบย์ LED ระหว่างชั้นวางสินค้าซึ่งมีพื้นที่แคบและสูง โดยใช้รถ X-Life


ภาพเปรียบเทียบ แสงสว่างก่อน-หลังการปรับปรุงแสงสว่างในพื้นที่คลังสินค้า ก่อนเปลี่ยนเป็นโคมไฮเบย์ LED