บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ บริษัทผู้ผลิตมือถือ


ผลงาน @ บริษัทผู้ผลิตมือถือ

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY), โคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT), ไฟดาวไลท์ LED (LED DOWN LIGHT) @ บริษัทผู้ผลิตมือถือและอุปกรณ์สื่อสาร

ผลงานการปรับปรุงแสงสว่างคลังสินค้า ในโครงการนี้ประกอบไปด้วยการเปลี่ยนโคมไฟไฮเบย์เดิม (HID High bay) เป็น โคมไฮเบย์ LED(LED High bay) (130ลูเมนต่อวัตต์) จำนวนทั้งสิ้น 71 โคม โคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT) 5 โคม และไฟดาวไลท์ LED (LED DOWN LIGHT) บริเวณโถงรับรองด้านหน้าบริษัทฯ จำนวน 19 โคม

• โคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) รุ่น 100W ความสว่าง 13000 ลูเมน SL-HBMP100 จำนวน 66 โคม

• โคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) รุ่น 150W ความสว่าง 19,500 ลูเมน SL-HBMP150 จำนวน 5 โคม

• โคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) รุ่น 70W ความสว่าง 9100 ลูเมน SL-STM70 จำนวน 5 โคม

• ดาวน์ไลท์ LED (LED DOWN LIGHT) รุ่น 35W ความสว่าง 3450 ลูเมน SL-DL35 จำนวน 19 โคม

ไฮไลท์ของโครงการนี้คือ ทาง SL ได้ช่วยลูกค้าจัดระบบไฟของคลังสินค้าใหม่หมด ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานปัจจุบันหลังจากที่คลังสินค้าได้มีการปรับเปลี่ยนการใช้งาน ของพื้นที่ ทำให้ระบบไฟที่เดินอยู่เดิมไม่สอดคล้องกับการใช้งาน เช่น การเปิด-ปิดโคมไฮเบย์ LED ไม่สอดคล้องกับชั้นวางสินค้า ตำแหน่งติดตั้งโคมไฮเบย์ LED ไม่พอดีกับช่องทางเดิน หรือ ชั้นวางสินค้า ทำให้แสงสว่างที่ได้รับไม่เกิดประโยชน์สูงสุด หลังจากที่ SL เราได้ทำงานร่วมกับลูกค้าและได้จัดเรียงทั้งระบบเซอร์กิตไฟใหม่และตำแหน่งติดตั้งโคมไฮเบย์ LEDใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพหน้างาน ทำให้ได้แสงสว่างที่เพิ่มขึ้น และสะดวกต่อการใช้งานเป็นอย่างยิ่ง

โคมไฮเบย์ LED แบบ UFO เปลี่ยนแทนโคมไฮเบย์ HID

การทำงานของทีมติดตั้ง SL LED

ภาพเปรียบเทียบ แสงสว่างก่อน-หลังการปรับปรุงแสงสว่างในพื้นที่คลังสินค้า


ลักษณะการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED ที่ทีมออกแบบเลือกใช้

จากโครงการนี้ได้แสดงให้เห็นว่า SL เรา ไม่เพียงแต่เชี่ยวชาญในการออกแบบแสงเท่านั้น ทีมงานติดตั้งงของ SL เรายังมีความชำนาญในการทำงานติดตั้งและยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย