บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ บริษัทผู้ผลิตผลิตสุขภัณฑ์


ผลงาน @ บริษัทผู้ผลิตผลิตสุขภัณฑ์

ผลงานการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (Solar Energy LED Lighting)
@ บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับห้องครัวและสุขภัณฑ์

ผลงานการติดตั้งระบบ Solar 900 W for AC LED Lighting (Stand Alone จ่ายไฟเป็นกระแส AC220V) เมื่อเดือน ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา โดย เลือกใช้แผงโซลาร์ขนาด 225W ของ Q-Cell จำนวน 4 แผง , Outbck inverter รุ่น 1400w , solar charger ขนาด 40A แบตเตอรี่ ขนาด 125Ah จำนวน 4 ลูก สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เฉลี่ย 2000 W ต่อวัน เพื่อใช้จ่ายไฟให้กับ LED สำหรับสวนหย่อม ที่มีหลอด LED 5W จำนวน 25 หลอด , หลอด LED tube 18W 4 หลอด สามารถเปิดไฟได้นานกว่า 10 ช.ม/วัน

ผลงานการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (Solar Energy LED Lighting)

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง
แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง