บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ บริษัทผู้ค้าส่งเคมีภัณฑ์


ผลงาน @ บริษัทผู้ค้าส่งเคมีภัณฑ์

ผลงานการติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED (LED EXPLOSIONPROOF) @ บริษัทผู้ค้าส่งเคมีภัณฑ์

ผลงานการติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED (LED EXPLOSIONPROOF) การติดตั้งในโครงการนี้ประกอบไปด้วย

• โคมไฟกันระเบิด LED (LED EXPLOSIONPROOF) 200W

การติดตั้งโครงการนี้คือ ทำการติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED (LED EXPLOSIONPROOF) บริเวณภายนอกอาคารและภายในอาคาร
เพื่อเพิ่มแสงสว่างในการมองเห็น ทางบริษัทเซเครทไลท์ได้รับการไว้วางใจเป็นครั้งที่3ให้มาติดตั้งโคมไฟ

การทำงานติดตั้งของทีมช่าง SL LED

โครงสร้างอาคารภายใน

ค่าแสงสว่างก่อนติดตั้ง

ค่าแสงสว่างหลังติดตั้ง

หลังทำการติดตั้ง

โครงสร้างภายนอกอาคาร

ค่าแสงสว่างก่อนติดตั้ง

ค่าแสงสว่างหลังติดตั้ง

หลังทำการติดตั้ง

ผลที่ได้จากการติดตั้ง หลังเปลี่ยนมาใช้โคมไฟกันระเบิด LED (LED EXPLOSIONPROOF) ทำให้แสงสว่างภายในอาคารและด้านนอกรอบ ๆ อาคาร
เพิ่มขึ้นกว่าเดิม ทำให้การมองเห็นในเวลากลางคืนเพิ่มขึ้นและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ค่าแสงสว่างเหมาะสมสำหรับพื้นที่กว้างและไม่เกิดการแยงตา

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง
แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง