บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ บริษัทผลิตเครื่องดื่มอัดแก๊ส


ผลงาน @ บริษัทผลิตเครื่องดื่มอัดแก๊ส

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT) และโคมไฟฟลัดไลท์ สปอร์ตไลท์ LED (LED FLOOD LIGHT) @ บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มอัดแก๊ส

ผลงานการติดตั้งโคมไฟฟลัดไลท์ สปอร์ตไลท์ LED(LED FLOOD LIGHT)

การติดตั้งในโครงการนี้ประกอบไปด้วย

• โคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT)

• โคมไฟฟลัดไลท์ สปอร์ตไลท์ LED(LED FLOOD LIGHT)

การติดตั้งโครงการนี้คือ ทำการปรับปรุงแสงสว่างด้วยโคมไฟฟลัดไลท์ LED โคมไฟถนน LED โคมไฟไฮเบย์ LED และโคมไฟกันน้ำกันฝุ่น กว่า 100 โคม รุ่นโคมที่ลูกค้าเลือกใช้ในโครงการนี้ประกอบไปด้วย

โคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT)
รุ่น MASTERPRO-4 Series

โคมฟลัดไลท์ โคมสปอร์ตไลท์ LED (LED FLOOD LIGHT) รุ่น MASTER-4 Series

โคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY)
รุ่น MASTERPRO-09 Series

การทำงานติดตั้งของทีมช่าง SL LED

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง