บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ บริษัทผลิตเครื่องดื่มอัดแก็ส


ผลงาน @ บริษัทผลิตเครื่องดื่มอัดแก็ส

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED CANOPY LIGHT)
@ บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มอัดแก็ส

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED CANOPY LIGHT) การติดตั้งในโครงการนี้ประกอบไปด้วย

• โคมไฮเบย์ LED (LED CANOPY LIGHT) 100W

• โคมไฮเบย์ LED (LED CANOPY LIGHT) 150W

การติดตั้งโครงการนี้คือ ทำการนำโคมไฮเบย์ LED (LED CANOPY LIGHT) มาทำการติดตั้งแทนโคมไฟเก่าของลูกค้าในบริเวณห้องปฏิบัติการ
ทำให้บริเวณที่ติดตั้งมีค่าแสงสว่างเพิ่มขึ้นเหมาะสมต่อการทำงานและยังคงสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานอีกด้วย

การทำงานติดตั้งของทีมช่าง SL LED

ก่อนทำการเปลี่ยน

ค่าแสงสว่างก่อนเปลี่ยน

หลังทำการเปลี่ยน

ค่าแสงสว่างหลังเปลี่ยน

ผลที่ได้จากการติดตั้ง จะเห็นได้ชัดว่าหลังเปลี่ยนมาใช้โคมไฮเบย์ LED (LED CANOPY LIGHT)
ทำให้แสงสว่างภายในห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้นกว่าเดิม พนักงานจะทำงานได้ง่ายขึ้นและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง
แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง