บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ บริษัทผลิตเครื่องดื่มน้ำอัดลม


ผลงาน @ บริษัทผลิตเครื่องดื่มน้ำอัดลม

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED ระบบโซล่าเซลล์ (SOLAR LED STREET LIGHT)
@บริษัทผลิตเครื่องดื่มน้ำอัดลม

ผลงานการติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Streetlight 50W LED-200W Solar panel ที่ความสูง 8 เมตร และติดตั้ง Solar Streetlight Compact set เพิ่มเติมแล้วเสร็จไปเมื่อเดือนพ.ค. 59 ที่ผ่านมา

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED ระบบโซล่าเซลล์ (SOLAR LED STREET LIGHT)

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง