บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ บริษัทผลิตเครื่องดื่มน้ำอัดลม


ผลงาน @ บริษัทผลิตเครื่องดื่มน้ำอัดลม

ผลงานการติดตั้งหลอดไฟ LED T8 (LED TUBE T8)@บริษัทผลิตเครื่องดื่มน้ำอัดลม

ผลงานการติดตั้งระบบแสงสว่างประกอบไปด้วยโคมปีกสะท้อนแสง 2x18W และหลอดไฟ LED Tube T8 ขนาด 18W ความสว่าง 2400 ลูเมน เมื่อเดือน เม.ษ 2560 ที่ผ่านมา

ผลงานการติดตั้งหลอดไฟ LED T8 (LED TUBE T8)

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง