บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ บริษัทผลิตหมึกสำหรับพิมพ์


ผลงาน @ บริษัทผลิตหมึกสำหรับพิมพ์

ผลงานการติดตั้งหลอดไฟ LED T8 (LED TUBE T8) @ บริษัทผู้ผลิตน้ำหมึกสำหรับพิมพ์

ผลงานการติดตั้งหลอดไฟ LED T8 (LED TUBE T8) การติดตั้งในโครงการนี้ประกอบไปด้วย

• หลอดไฟ LED T8 (LED TUBE T8)

การติดตั้งโครงการนี้คือ ทำการนำหลอดไฟ LED T8 (LED TUBE T8) มาติดตั้งบริเวณห้องประชุม โรงอาหาร
และบริเวณทางเดิน เพื่อเพิ่มค่าแสงสว่างให้เหมาะสมต่อการทำงานภายในโรงงาน

การทำงานติดตั้งของทีมช่าง SL LED

แผนผังการติดตั้งห้องประชุมและทางเดิน

ค่าแสงสว่างหลังติดตั้ง

หลังทำการติดตั้ง

แผนผังการติดตั้งโรงอาหารและทางเดิน

ค่าแสงสว่างหลังติดตั้ง

หลังทำการติดตั้ง

แผนผังการติดตั้งห้องปฏิบัติการ

ค่าแสงสว่างหลังติดตั้ง

หลังทำการติดตั้ง

ผลที่ได้จากการติดตั้ง หลังจากติดตั้งหลอดไฟ LED T8 (LED TUBE T8) ทำให้แสงสว่างภายในห้องประชุม โรงอาหาร ห้องปฏิบัติการ
และบริเวณทางเดิน เพิ่มขึ้นกว่าเดิม พนักงานจะทำงานได้ง่ายขึ้นและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง
แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง