บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ บริษัทผลิตหมึกพิมพ์ ผงหมึก


ผลงาน @ บริษัทผลิตหมึกพิมพ์ ผงหมึก

ผลงานการติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED (LED EXPLOSION PROOF) @บริษัทผลิตหมึกพิมพ์และผงหมึก

ผลงานการติดตั้งโคมไฟกันระเบิด รุ่น LED Explosion proof ขนาด 120W ความสว่าง 16000 lm จำนวนทั้งสิ้นกว่า 45 โคม เมื่อเดือน เม.ย 2560 ที่ผ่านมา

ผลงานการติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED (LED EXPLOSION PROOF)

ลักษณะพื้นที่หน้างาน เก็บสารเคมีไวไฟที่ใช้สำหรับผลิตหมึกงานพิมพ์

ทีมงานติดตั้งโคมไฟแอลอีดี มืออาชีพ ของ SL LED

โคมไฟแอลอีดีกันระเบิด LED Explosion Proof 120W ใช้แทน โคมขนาด 400W เดิม ประหยัดไฟได้กว่า70%

โคมไฟแอลอีดีกันระเบิด LED Explosion Proof 120W ใช้แทน โคมขนาด 400W เดิม ประหยัดไฟได้กว่า70%

โคมไฟแอลอีดีกันระเบิด LED Explosion Proof 120W ใช้แทน โคมขนาด 400W เดิม ประหยัดไฟได้กว่า70%

โคมไฟแอลอีดีกันระเบิด LED Explosion Proof 120W ใช้แทน โคมขนาด 400W เดิม ประหยัดไฟได้กว่า70%

ภาพหลังติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED Explosion Proof เรียบร้อยแล้ว

ภาพหลังติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED Explosion Proof พื้นที่เก็บสารไวไฟ

ภาพหลังติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED Explosion Proof พื้นที่เก็บสารไวไฟ

ภาพหลังติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED Explosion Proof เรียบร้อยแล้ว

ภาพหลังติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED Explosion Proof เรียบร้อยแล้ว

ภาพหลังติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED Explosion Proof เรียบร้อยแล้ว

ภาพหลังติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED Explosion Proof เรียบร้อยแล้ว

ภาพหลังติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED Explosion Proof เรียบร้อยแล้ว

ภาพหลังติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED Explosion Proof เรียบร้อยแล้ว

ภาพหลังติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED Explosion Proof เรียบร้อยแล้ว

ภาพหลังติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED Explosion Proof เรียบร้อยแล้ว

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง