บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ บริษัทผลิตสี


ผลงาน @ บริษัทผลิตสี

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) @ บริษัทผลิตสี

• เปลี่ยนโคมไฮเบย์ HID เดิม (HID High bay) เป็นโคมไฮเบย์ LED (LED High bay) รุ่น SL-HBMP 181 โคม

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY)

ก่อนติดตั้ง

หลังติดตั้ง


ผลที่ได้จากการติดตั้ง

• ค่าความสว่างเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเท่าตัว

• ลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าได้กว่า 50%

• สภาพแวดล้อมในการทำงานมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง
แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง