บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ บริษัทผลิตสินค้าแบรนด์ชั้นนำ


ผลงาน @ บริษัทผลิตสินค้าแบรนด์ชั้นนำ

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) @ บริษัทผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ชั้นนำ

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) การติดตั้งในโครงการนี้ประกอบไปด้วย

• โคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) 200W

การติดตั้งโครงการนี้คือ ทำการนำโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) 200W มาทำการติดตั้งแทนโคมไฟเก่าของลูกค้าในบริเวณห้องปฏิบัติการ ทำให้บริเวณภายในห้องปฏิบัติการมีค่าแสงสว่างเพิ่มขึ้นเหมาะสมต่อการทำงานและยังคงสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานอีกด้วย ค่าแสงสว่างหลังทำการติดตั้งเป็นค่าแสงที่เหมาะสมกับดวงตาทำให้ไม่เกิดการแสบตา

การทำงานติดตั้งของทีมช่าง SL LED

ก่อนการติดตั้ง

ค่าแสงสว่างก่อนการติดตั้ง

หลังการติดตั้ง

ค่าแสงสว่างหลังการติดตั้ง


ผลที่ได้จากการติดตั้ง หลังจากเปลี่ยนมาใช้โคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) ค่าแสงสว่างเพิ่มขึ้นกว่าเดิม
และเหมาะสมกับการทำงานมากยิ่งขึ้น ทำให้ทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง
แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง