บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ บริษัทผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ


ผลงาน @ บริษัทผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY),
หลอด LED (LED TUBE T8), โคมโซล่าเซลล์ LED (SOLAR LED STREET LIGHT)
@ บริษัทผลิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอนามัย

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY), หลอด LED (LED TUBE T8), โคมโซล่าเซลล์ LED (SOLAR LED STREET LIGHT)

• โคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY)

• หลอด LED (LED TUBE T8)

• โคมโซล่าเซลล์ LED (SOLAR LED STREET LIGHT)

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY), หลอด LED (LED TUBE T8), โคมโซล่าเซลล์ LED (SOLAR LED STREET LIGHT)

ผลจากการติดตั้ง

• ลดภาระค่าไฟได้มากกว่า 50%

• ความสว่างเพิ่มมากกว่า 20 LUX เป็น กว่า 200 LUX ในบริเวณคลังสินค้า

• สภาพแวดล้อมในการทำงานในไลน์ผลิตดีขึ้น ค่าสูงกว่าที่ระบุในมาตรฐาน อาชีวอนามัย

• ลดค่าใช้จ่ายในการเดินสายไฟและประหยัดค่าบำรุงรักษาในการติดตั้ง Solar-LED รอบรั้ว

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง
แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง