บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ บริษัทผลิตภัณฑ์พลาสติก


ผลงาน @ บริษัทผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED CANOPY LIGHT)
@ บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED CANOPY LIGHT) การติดตั้งในโครงการนี้ประกอบไปด้วย

• โคมไฮเบย์ LED (LED CANOPY LIGHT) 100W

การติดตั้งโครงการนี้คือ ทำการนำโคมเก่าออกเพื่อทำการเจาะฝ้าใหม่และติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED CANOPY LIGHT) 100W
ในบริเวณสายการผลิตและห้องพิมพ์ ทำให้บริเวณที่ติดตั้งมีค่าแสงสว่างเพิ่มขึ้นเหมาะสมต่อการทำงาน

การทำงานติดตั้งของทีมช่าง SL LED

ทำการรื้อฝ้าเก่าออก

ทำการเจาะฝ้าใหม่

ทำการติดตั้ง

ทำการติดตั้ง

แสงสว่างก่อนเปลียน

ค่าแสงสว่างก่อนเปลียน

แสงสว่างหลังเปลียน

ค่าแสงสว่างหลังเปลียน

ผลที่ได้จากการติดตั้ง จะเห็นได้ชัดว่าหลังเปลี่ยนมาใช้โคมไฮเบย์ LED (LED CANOPY LIGHT)
ทำให้มีค่าแสงสว่างเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าตัว เป็นแสงที่เหมาะสมต่อการทำงานของพนักงานเป็นอย่างมาก

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง
แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง