บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์


ผลงาน @ บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED แบบโซล่าเซลล์ (Solar LED STREET LIGHT)
@ บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

ขนาดโคมไฟถนน LED 70W ใช้แผงโซล่าร์เซลล์ขนาด 250W แบตเตอร์รี่ขนาด 120AH จำนวน 2 ลูก เมื่อเดือน ก.ค 2560 ที่ผ่านมา

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED แบบโซล่าเซลล์ (Solar LED STREET LIGHT)

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง
แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง