บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


ผลงาน @ บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED ระบบโซล่าเซลล์ (SOLAR LED STREET LIGHT) @บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

บริษัท เชเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัด (calsonic kansei (thailand) co. ltd) ให้เป็นผู้ติดตั้งโคมไฟถนน LED ระบบโซล่าเซลล์ (SOLAR LED STREET LIGHT) เมื่อเดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED ระบบโซล่าเซลล์ (SOLAR LED STREET LIGHT)


อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง