บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ บริษัทผลิตจำหน่ายหมึกพิมพ์


ผลงาน @ บริษัทผลิตจำหน่ายหมึกพิมพ์

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY)
@ บริษัทผลิตและจำหน่ายหมึกพิมพ์

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY)

การติดตั้งในโครงการนี้ประกอบไปด้วย

• โคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) 120W

การติดตั้งโครงการนี้คือ ติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) 120W บริเวณโรงเก็บวัสดุที่มีหลังคาสูง

โคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY)

การทำงานติดตั้งของทีมช่าง SL LED


ก่อนทำการติดตั้ง

ค่าแสงสว่างก่อนติดตั้ง

หลังทำการติดตั้ง

ค่าแสงสว่างหลังติดตั้ง

ผลที่ได้จากการติดตั้ง หลังจากติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) ทำให้แสงสว่างกระจายไปอย่างทั่วถึงภายในบริเวณโรงเก็บวัสดุ
พนักงานทำงานได้ง่ายขึ้นและมีความปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้น

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง