บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ บริษัทปูนซีเมนต์และวัสดุ


ผลงาน @ บริษัทปูนซีเมนต์และวัสดุ

ผลงานการติดตั้งหลอดไฟ LED T8 (LED TUBE T8)
@ บริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง

ผลงานการติดตั้งหลอดไฟ LED tube 18W ของทางบริษัทฯเพื่อแทนที่หลอด Fluorescent 36W จำนวนกว่า 200 หลอด เมือ เดือน เม.ย 56 ที่ผ่านมา

ผลงานการติดตั้งหลอดไฟ LED T8

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง
แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง