บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ บริษัทประกอบชิ้นส่วนอิเล็กฯ


ผลงาน @ บริษัทประกอบชิ้นส่วนอิเล็กฯ

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT) @บริษัทประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานการติดตั้ง LED Streetlight ขนาด 200W เพิ่มเติมหลังจากติดไปแล้วบางส่วน แล้วเสร็จเมื่อเดือน พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT)


อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง