บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ บริษัทบริการบรรจุสินค้า


ผลงาน @ บริษัทบริการบรรจุสินค้า

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY)
@ บริษัทบริการบรรจุสินค้าและจัดหาวัสดุสำหรับการบรรจุ

ผลงานการติดตั้งโคมไฟไฮเบย์ LED ส่องสว่างสำหรับติดตั้งกับโกดัง รุ่น SL HBMP -100 ขนาด 100w
จำนวนทั้งสิ้น 45 โคม และโคมไฟถนนLED รุ่น SL STMP จำนวนทั้งสิ้น 10 โคม เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY)

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง
แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง