บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ บริษัทชิ้นส่วนยานยนต์


ผลงาน @ บริษัทชิ้นส่วนยานยนต์

ผลงานการติดตั้งหลอดไฟ LED T8 (LED TUBE T8) @บริษัทผู้ผลิตและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์

ผลงานการติดตั้ง หลอดไฟแอลอีดี (LED Tube) จำนวนทั้งสิ้น 1331 หลอด เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

ผลงานการติดตั้งหลอดไฟ LED T8 (LED TUBE T8)

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง