บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ บริษัทจัดหาก๊าซอุตสาหกรรม


ผลงาน @ บริษัทจัดหาก๊าซอุตสาหกรรม

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY)
@บริษัทจัดหาผลิตภัณฑ์ก๊าซอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LEDจำนวน 26 โคม เป็นส่วนนึงของโครงการนำร่องประหยัดพลังงาน เมื่อเดือน ธันวาคม 2558

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY)

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง