บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ บริษัทขายอสังหาริมทรัพย์


ผลงาน @ บริษัทขายอสังหาริมทรัพย์

ผลงานการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (SOLAR LED)
@ บริษัทขายอสังหาริมทรัพย์และที่ดิน

ผลงานการติดตั้งระบบโซลาร์บนดาดฟ้าคอนโดมิเนียม ขนาดกำลังติด 36 kW (Solar Power System 36kW) เมื่อเดือน ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

ผลงานการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (SOLAR LED)

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง
แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง