บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ บริษัทขนส่งโลจิสติกส์


ผลงาน @ บริษัทขนส่งโลจิสติกส์

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY)
@ บริษัทผู้ให้บริการขนส่งโลจิสติกส์ และพาณิชย์นาวี

• ติดตั้ง LED Highbay 150W แทนที่ HID Highbay 250W

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY)

ก่อนติดตั้ง

หลังติดตั้ง


ผลที่ได้จากการติดตั้ง

• สภาพแวดล้อมในการทำงานมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น

• ลดค่าใช้จ่ายค้าไฟฟ้าได้กว่า 60%

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง
แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง